av色图100

av色图100

树生,高者丈许,枝干交加。秋实作荚,子极薄细。

忌一切鱼、肉、发风之物。宗曰∶郁李子如御李子,红熟堪啖,微涩,亦可蜜煎,陕西甚多。

分而用之,则各有所主;兼而用之,则一举两得。南人多以系木染色伪之。

若气禀弱者,即大非所宜矣。 小儿秃疮∶醋和榆白皮末,涂之,虫当出。

一野人病肿满气壮,令掘此根捣烂,水煎服一碗,连行数行而病平。但郁结虽开,而亡血液从正曰∶伤寒风湿,小儿疮痘,妇人产后,用之下膈,不死亦危。

禹锡曰∶《尔雅》∶柽,河柳也。【主治】胫疮,捣敷之。

Leave a Reply